Inddragelse er et af de mest
effektfulde værktøjer til at
sikre gode beslutninger.

Dårlige beslutninger koster mange ressourcer - tid, penge, problemer.

Det kan være den politiske beslutning der møder modstand hos borgerne.

Eller ledelsens beslutning i en virksomhed, der ikke bliver implementeret fordi den aldrig er blevet forankret hos medarbejderne.

Det kan også være den dårlige modtagelse af en beslutning blandt de vigtigste interessenter, fordi de ikke føler ejerskab.

Eller en hvilken som helst beslutning der bygger på et mangelfuldt eller ensidigt vidensgrundlag.

Inddragelse i beslutningsprocesser er det
værktøj, der sikrer:

1

Et solidt og mangfoldigt vidensgrundlag
for dine beslutninger

2

Forankring og opbakning blandt
de centrale interessenter

3

Ejerskab til beslutningerne
hos dem der skal leve med dem

4

Beslutninger der skaber mere værdi,
møder mindre modstand og holder længere

involveForbetterDecission_HvorforIndragelse
model_hvorforinddragelse