Succesfuld inddragelse skaber ejerskab
til beslutninger og løsninger


Inddragelse må altid bygge på åbenhed omkring forudsætningerne
- udfordringer, løsninger og motiver


Viden er mange ting - ekspertviden, praksisviden, hverdagsviden og viden
om det politiske spillerum. Succesfulde beslutninger bygger
på et mangfoldigt videngrundlag