for better decisions

Let's Involve er en konsulentvirksomhed der arbejder professionelt
med inddragelse.

 

Vi tilbyder vores kunder rådgivning, planlægning, gennemførsel og facilitering af inddragende procesforløb, det fører til mere værdiskabende arbejds- og beslutningsprocesser. Let’s Involve har dyb indsigt og ekspertise i teori, metoder og praktisk brug af inddragelse.

workshop_image_frontpage
111
letinvolve_table

Let’s Involves mission er at udbrede brugen af inddragelse som et værdifuldt værktøj til at skabe bedre beslutningsprocesser. Processer der fører til:

  • Beslutninger taget på et bredere vidensgrundlag
  • Beslutninger der er accepterede og forankrede blandt interessenterne
  • Beslutninger der nyder opbakning når de implementeres

.

Således vil Let’s Involve bidrage til at skabe et mere transparent, intelligent og værdiskabende samfund gennem:

  • Bedre politiske beslutninger, der nyder opbakning blandt borgerne
  • Mere værdiskabende beslutninger i virksomheder, taget på et bredere vidensgrundlag
  • Bedre samspil mellem interessenterne ved vigtige beslutninger, og ejerskab til beslutningerne
  • Lavere barrierer for implementering af beslutninger, da de er forankret gennem inddragelse

Let’s Involve arbejder med inddragelse af eksperter,
interessenter, borgere og medarbejdere.

Vi vil bidrage til at professionalisere og udvikle
inddragende metoder og inddragelsesprocesser.

Ydelser

RÅDGIVNING

Om værdien af god inddragelse og hvordan inddragende metoder anvendes

PLANLÆGNING OG GENNEMFØRSEL

Af inddragende processer

FACILITERING

Af inddragende processer, konferencer, workshops, webinars

ANALYSER

Der bygger på inddragende metoder og tværfaglig ekspertise

UNDERVISNING

I at bruge inddragende metoder

VI INDDRAGER

Practice what you preach!

Let’s Involve inddrager selv en række partnere, når vi har brug for supplerende kompetencer til at
løse vores opgaver bedst med den højeste kvalitet.

VI INDDRAGER BLANDT ANDET

.

KaareLBK www.kaarelbk.dk

Certificeret i LEGO SERIOUS PLAY

/

TUC Management www.tuc-management.dk

Eksperter i organisationsudvikling, ledelse og strategi

/

Højbjerre Brauer Schultz www.hbseconomics.dk

Eksperter i økonomi

/

Agger+Co www.aggerplusco.dk

Eksperter i innovationsprocesser, forretningsudvikling og startups